Osobné údaje | Každodenné fráze  | Čas a hodiny  | Sviatky a ročné obdobia |  Dni a mesiace  | Počasie

  meno fornavn fornavn
priezvisko etternavn eternavn
miesto narodenia fřdested fö:deste:(d)
adresa adresse adrese
ulica gate ga:te
ano/nie ja/nei ja:/nći
prosím - žiadosť vćr sĺ snill vć: ršonsil
prosím - ponuka vćr sĺ god vć: ršogu
ďakujem takk tak
niet začo ingen ĺrsak inen o:rša:k
prepáčte unnskyld ünšyl
ospravedlňujem sa jeg beklager jći bekla: ger
kde je hvor er vur ćr
kedy nĺr nor
čo hva va
ako hvordan vurdan
koľko hvor mange vur maňe
aký hhvilken vilken
kto hvem vem
prečo hvorfor vurfor
koľko je hodín? hva er klokka? va ćr kloka?
sú štyri hodiny klokka er fire kloka ćr fi:re
dnes/ ráno i dag / i morges i da:(g) / i mores
popoludní i ettermiddag i etermida:(g)
večer i kveld i kvel
včera/predvčerom i gĺr / i forgĺrs i go:r / i forgoš
tento týždeň denne uke dene ü:ke
minulý mesiac forrige mĺned forie mo:net
budúci týždeň neste uke neste ü:ke
za hodinu/deň/mesiac om en time/dag/mĺned omen ti:me/da:g/mo:net
pred hodinou/rokom for en time/et ĺr siden for en ti:me/et o:r si:den
Veľká noc Pĺske po:ske
Vianoce Jul jü:l
Nový rok Nyttĺrsdag nyto:rsda:(g)
jar vĺr vo:r
leto sommer somer
jeseň hřst höst
zima vinter vinter
pondelok mandag manda:(g)
útorok tirsdag ti:ršda:(g)
streda onsdag unsda:(g)
štvrtok torsdag to:šda:(g)
piatok fredag fre:da:(g)
sobota lřrdag lö:rga:(g)
nedeľa sřndag sönda:(g)
počasie vćret vć:re
aké bude dnes počasie? hva slags vćr fĺr vi idag?
pekné fint
škaredé dĺrlig
premenlivé skiftende
bude pekne blir det fint vćr
vietor vind
búrka tordenvćr
teplo varme
slnko sola
dážď regn
krúpy hagl
sneh snř

 

Pozdravy | Zoznámenia  | Jazykové problémy | Pozvania

 

dobré ráno god morgen
dobrý deň god dag
dobrý večer god kveld
ahoj hei, hallo
volám sa jeg heter...
ako sa voláš? hva heter  du/De?
ako sa darí? hvordan gĺr det?
ďakujem dobre bare bra, takk
koľko máš rokov? hvor gammel er du?
odkial si? hvor kommer du fra?
som zo Slovenska jer er fra Slovakia
nehovorím po nórsky jeg snakker ikke norsk
čo to znamená? hva betyrdette?
čo vravíš? hva sier du?
nerozumiem tomu jeg forstĺr det
kde bývaš? hvor bor du?
nemám čas jeg har ikke tid
ďakujem za pozvanie tak for invitasjonen
ďakujem za všetko takk for alt
maj sa dobre ha det bra
šťastnú cestu god tur
 

Dotazy na cestu   Na hranici   Poruchy a opravy  Hromadná doprava

 

 
 

Rýchla pomoc   v lekárni    vyšetrenie    zubár a nemocnica

 

 

 

Stanovanie |  V hoteli